Se incarca pagina ...

Proiectul are ca perioadă de desfăşurare: octombrie 2015 – iunie 2016

În acest proiect au fost implicaţi peste 500 de elevi și cadre didactice din instituţiile partenere (școli din țară și străinătate).
Urmărim antrenarea unui număr cât mai mare de elevi pe care să-i implicăm în activităţi care promovează cultura şi tradiţiile zonelor natale. De asemenea, vizăm promovarea educaţiei, culturii si tradiţiilor europene, formarea si dezvoltarea conduitei civice în contextul european, dezvoltarea simţului si spiritului estetic.
Concursul propus se aliniază motivaţiilor de natură artistică, morală şi atitudinală. Deoarece elevii şcolii actuale se dezvoltă într-o societate care nu preţuieşte şi promovează cultura şi tradiţiile prin mijloacele media la care aceştia au acces  şi la care apelează cel mai des pentru a se informa, se impune necesitatea identificării acelor resorturi care să conducă la formarea valorilor şi atitudinilor culturale şi artistice.  Deoarece tehnologia modernă le este la îndemână, ne-am propus să apropiem copii de cultură şi tradiţii printr-un concurs care să valorifice înţelegerea calităţilor acestora.
Activitatea principală, de realizare a materialelor participante la concurs, s-a desfășurat în fiecare școală participantă, în perioada martie – aprilie 2016. Activitatea finală, jurizarea lucrărilor şi amenajarea expoziţiei se desfăşoară astfel. Jurizarea are loc pe cele patru secţiuni, pentru fiecare ciclu de învăţământ, de către un juriu specializat. Expoziţia va avea loc la Colegiul Național „Vasile Goldiș” în locul special amenajat pentru acest proiect. Aici vor fi expuse toate lucrările elevilor participante la concurs
Oportunităţi: extinderea colaborării cu un număr cât mai mare de instituţii din judeţul Arad,  din ţară şi din străinătate; iniţierea unor parteneriate cu aceştia; antrenarea unui număr cât mai mare de elevi pe care să-i implicăm în activităţi care promovează cultura şi tradiţiile zonelor natale;
Scopul proiectului - conştientizarea apartenenţei la marea familie europeană prin îmbogăţirea sistemului de cunoştinţe cu informaţii despre U.E prin promovarea valorilor culturale din cadrul activităţilor desfăşurate.
Obiectivele specifice ale proiectului: promovarea relațiilor de colaborare între instituțiile de învățământ, încurajarea și stimularea interesului manifestat de elevi față de valorile tradiţionale româneşti, în diversitatea culturală a Comunităţii Europene; promovarea educaţiei, culturii si tradiţiilor europene; formarea si dezvoltarea conduitei civice în contextul european; dezvoltarea simţului si spiritului estetic; promovarea gustului pentru artă; evaluarea activităților realizate.

Galerie de imagini