Se incarca pagina ...

Înscrieri clasa a IX-a

- anunțuri -

A N U N Ţ

 

În perioada 15-18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.

 

Acte necesare pentru înscrierea în clasa a-IX-a

  • Cerere de înscriere – de la secretariatul şcolii
  • Carte de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere,  original și copie
  • Adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a
  • Foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale)
  • Fişa medicală
  • Elevii care optează pentru clasele cu limba engleză intensiv , vor anexa rezultatul de la testul de limba engleză (copie xerox)

 

 

ORARUL  ÎNSCRIERILOR

 

În zilele de 15-18 iulie 2019 între orele 8,00-16,00