Se incarca pagina ...

Misiunea

Misiunea exprimă menirea şi raţiunea de a fi a şcolii şi reprezintă justificarea existenţei  ei într-un anumit context educaţional şi comunitar.

Colegiul Naţional „Vasile Goldiş” îşi propune modelarea personalităţii elevilor prin:

1.pregătirea curriculară performantă a lor, astfel încât la concursurile şcolare precum şi la examenele de testare naţională, bacalaureat şi admitere la instituţiile de învăţământ superior să   obţină rezultate foarte bune;

2. cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral – civice, a respectului faţă de natură şi mediu înconjurător;

3. educarea în spiritul respectului faţă de comunitatea locală şi formarea conştiinţei necesităţii aportului  la dezvoltarea comunităţii în care s-au  format;

4. dezvoltarea ataşamentului faţă de trecutul istoric, de tradiţii, de valorile naţionale;

5. însuşirea valorilor fundamentale ale culturii  europene şi universale şi dezvoltarea conştiinţei apartenenţei la comunitatea europeană;

6. formarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al schimbului liber de opinii, al construcţiei unei societăţi deschise şi democratice.